medizinmann

Dr Irenaeus A. Misera

punkt

medycyna ogólna i naturalna
lekarz rodzinny

balken
LEKARZ
FILOZOFIA
PRAKTYKA
PROFILAKTYKA
TERAPIE
METODY
IMPRESSUM
LINKI

PROFILAKTYKA

Proponowany przeze mnie program badań profilaktycznych pozwala poprzez odpowiednio wcześnie postawioną diagnozę na uniknięcie wielu komplikacji bądź czasami skomplikowa- nego i obciążającego leczenia wcześniej nie wykrytych schorzeń. Zapobieganie nabiera większego znaczenia, co pozwala wielu osobom stawić czoła coraz bardziej kompleksowym wyzwaniom pracy zawodowej.

Do programu tego należą między innymi:

 • general check-up – coroczne badania profilaktyczne dzieci i dorosłych
 • badania pozwalające na wykrycie zaburzeń funkcji narządów bądź poszczególnych systemów:
  • badanie funkcji wątroby
  • badanie funkcji nerek i układu moczowego
  • badanie funkcji przemiany materii
  • badanie prostaty
  • badanie funkcji układu immunologicznego

Nie bez znaczenia jest tu również wypracowany i stosowany przeze mnie selektywny program zapobiegania chorobom infekcyjnym.

balken
balken
balken

lekarz

balken

created 2004/2011
by
textera