medizinmann

Dr Irenaeus A. Misera

punkt

medycyna ogólna i naturalna
lekarz rodzinny

balken
LEKARZ
FILOZOFIA
PRAKTYKA
PROFILAKTYKA
TERAPIE
METODY

FILOZOFIA

W pracy z moimi pacjentami kieruję się zasadami holistycznego postrzegania człowieka to znaczy uwzględniania wszystkich jego aspektów: somy – ciała jak i psychiki - duszy. Stosuję przy tym klasyczne metody leczenia medycyny naturalnej nie zaniedbując jednocześnie sprawdzonych metod medycyny konwencjonalnej. Staram się przy tym wykorzystywać z obu dziedzin, które czasami wydają się być nieco przeciwwstawne to co w nich jest najcenniejsze i najlepsze.

Z dużą uwagą śledzę bardzo interesujący i nierzadko nader burzliwy rozwój biologicznej immunoterapii, uzupełniającego leczenia chorób nowotworowych jak również generalnie medycyny naturalnej jako takiej. Pozwala mi to na bieżące modyfikowanie stosowanych przeze mnie metod leczenia, by odpowiadały one najnowszemu stanowi wiedzy medycznej.

IMPRESSUM
LINKI
balken
balken
balken
balken

lekarz

balken

created 2004/2011
by
textera